Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Advantages of television – Ưu điểm của truyền hình

Advantages of television – Ưu điểm của truyền hình

There are several reasons why television is an essential part of our lives. First, television helps us see more of the world and learn useful things because TV programs can provide us with general knowledge about many fileds. For example, we can know and understand different cultures and customs around the world just by staying at home to watch TV programs. Also, television can entertain us with interesting and exciting programs such as comedy shows or movies. This is one of the best ways to help us relax and have fun after work. Furthermore, TV can make things memorable because it presents information in an effective way. In short, television has many benefits because it is not only a source of information but also a means of entertainment.

Có một số lý do tại sao ti vi là một phần cần thiết của cuộc sống chúng ta. Đầu tiên ti vi giúp chúng ta hiểu biết hơn về thế giới và học được nhiều điều bổ ích bởi vì những chương trình ti vi có thể cung cấp cho chúng ta những kiến thức chung về nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như chúng ta có thể biết và hiểu được những nền văn hóa và các phong tục khác nhau khắp thế giới chỉ bằng cách nhà xem những chương trình ti vi. Hơn nữa ti vi có thể giải trí chúng ta bằng những chương trình thú vị và hào hứng như những cuộc biểu diễn hài hay những bộ phim. Đây là một trong những cách tốt nhất để giúp chúng ta thư giản và vui vẻ sau khi kết thúc công việc. Thêm vào đó ti vi có thể làm cho mọi thứ dễ ghi nhớ vì nó trình bày thông tin theo một cách hiệu quả. Tóm lại ti vi có nhiều lợi ích vì nó không chỉ là nguồn thông tin mà còn là một phương tiện giải trí

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *