Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Describe a village you know well – Mô tả một ngôi làng bạn biết rõ

Describe a village you know well – Mô tả một ngôi làng bạn biết rõ

I was born and have grown up in the country in a small village beside a beautiful river. My village is surrounded in a hedge of green bamboos. Most of the houses in the village are built of brick and have red tiled roofs. In the middle of the village there is an old pagoda with high trees around it. On the right of the village flows quietly a clear and blue river. When I was young, I used to swim in the river with my friends. On the left of the village lies the village green where village meetings are often held by village officials. On this ground covered with soft grass we used to fly kites on windy autumnal evenings. My villagers are very friendly and helpful. They are willing to offer mutual help in any case and always get on with one another harmoniously. I loved his village because that is where I was born, grew up and had the happiest childhood.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn trong một ngôi làng nhỏ bên cạnh một con sông xinh đẹp. Làng tôi được bao bọc trong một hàng rào tre xanh. Hầu hết các nhà trong làng được xây bằng gạch và có mái đỏ gạch. Ở giữa làng có một ngôi chùa cũ với cây cao xung quanh nó. Phía bên phải của làng chảy lặng lẽ một dòng sông xanh trong. Khi tôi còn trẻ, tôi thường bơi lội trên sông với bạn bè của tôi. Trên trái của làng nằm xanh làng nơi các cuộc họp thôn thường được tổ chức bởi các cán bộ thôn. Trên mặt đất này bao phủ bởi cỏ mềm chúng tôi sử dụng để thả diều vào những buổi tối mùa thu lộng gió. Dân làng tôi rất thân thiện và hữu ích. Họ sẵn sàng để giúp đỡ lẫn nhau trong mọi trường hợp và luôn nhận được về với nhau hài hòa. Tôi rất yêu ngôi làng của mình bởi vì đó là nơi tôi đã sinh ra, lớn lên và có thời thơ ấu hạnh phúc nhất.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *