Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

5.0 480 Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững Trang 161 sgk Địa Lí 10: Những báo động về thủng tầng ô zôn, về sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải là những báo … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên Trang 159 sgk Địa Lí 10: Em hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng. Trả lời: … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 40: Địa lí ngành thương mại

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 40: Địa lí ngành thương mại

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 40: Địa lí ngành thương mại Trang 154 sgk Địa Lí 10: Dựa vào sơ đồ (trang 154 — SGK), Trình bày các khái niệm về hàng hóa, dịch vụ, vật ngang giá. Trả lời: – Hàng hóa: Vật mang ra trao đổi trên thị … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 40: Địa lí ngành thương mại

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma Câu 1: Tìm hiểu về kênh đào Xuy-ê Lời giải: a, Xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới. … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải Trang 142 sgk Địa Lí 10: Tại sao châu Âu và vùng Đông Bắc Hoa Kì mạng lưới đường sắt có mật độ cao? Trả lời: – Sự ra đời của vận tải đường sắt đã … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải Trang 138 sgk Địa Lí 10: Hãy tìm ví dụ chứng minh rằng những tiến bộ, của ngành vận tải đã có tác động … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

Giả bài tập Địa lí lớp 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

0.0 00 Giả bài tập Địa lí lớp 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ Trang 135 sgk Địa Lí 10: Dựa vào sơ đồ (trang 135 – SGK), em hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và … Read moreGiả bài tập Địa lí lớp 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới Trang 133 sgk Địa Lí 10: Dựa vào bảng số liệu đã cho thực hiện các yêu cầu: Trả lời: 1. Vẽ biểu đồ a) Tính … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp Trang 132 sgk Địa Lí 10: . Em hãy nêu ví dụ cụ thể về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có mặt ở Việt Nam hay địa … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

DMCA.com Protection Status