Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu Câu 1: Xác định vị trí của một số quốc gia trên lược đồ Quan sát hình 61.1, hãy: – Nêu tên và xác định vị trí của một số quốc gia … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 60: Liên minh Châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 60: Liên minh Châu Âu (trang 182 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 60.1, nêu sự mở rộng của Liên minh châu Âu qua các giai đoạn. Trả lời: Sự mở rộng của Liên minh châu Âu qua các giai đoạn. – Năm 1958: Hà … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 60: Liên minh Châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 59: Khu vực Đông Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 59: Khu vực Đông Âu (trang 178 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 59.1, cho biết dạng địa hình chủ yếu của khu vực Đông Âu Trả lời: Dạng địa hình chủ yếu của khu vực Đông Âu là đồng bằng. (trang 179 sgk Địa … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 59: Khu vực Đông Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 58: Khu vực Nam Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 58: Khu vực Nam Âu (trang 175 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 58.1, nêu tên một số dãy núi của khu vực Nam Âu. Trả lời: Một số dãy núi của khu vực Nam Âu: Pi-rê-nê, An-pơ, An-pơ Đi-na-rich. (trang 175 sgk Địa Lí … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 58: Khu vực Nam Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu (trang 173 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 57.1 , hãy giải thích tại sao khí hậu ở Tây và Trung Âu chịu ảnh hưởng rõ rệt của biển. Trả lời: Khí hậu ở Tây và Trung Âu … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 56: Khu vực Bắc Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 56: Khu vực Bắc Âu (trang 168 sgk Địa Lí 7): – Xác định vị trí của các nước khu vực Bắc Âu trên hình 56.1 Trả lời: Xác định trên hình 56.1 vị trí của các nước khu vực Bắc Âu: Na-Uy, Thụy Điển, Phần Lan, … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 56: Khu vực Bắc Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 55: Kinh tế châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 55: Kinh tế châu Âu (trang 164 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 55.1, cho biết: – Các cây trồng và vật nuôi chính ở châu Âu. – Sự phán bố của các cây trồng và vật nuôi đó. Trả lời: – Các cây trồng … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 55: Kinh tế châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu (trang 161 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 54.1, cho biết châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc từng nhóm. Trả lời: – Châu Âu có các nhóm ngôn ngữ: Giéc-man, La-tinh, … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu Câu 1: Nhận biết dặc điểm khí hậu Quan sát hình 51.2: – Cho biết vì sao cùng vĩ độ nhưng vùng ven biển của bán đảo Xcan – đi … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo) (trang 156 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 52.1, cho biết đặc điểm của khí hậu ôn đới hải dương. Trả lời: – Quan sát hình 52.1, nhận xét: + Nhiệt độ cao nhất: khoảng 18oC, tháng 7. … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

DMCA.com Protection Status