Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương Bài 1: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Lời giải: Đang biên soạn. … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) Bài 1: Cho biết các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp chính của tỉnh (thành phố). Các sản phẩm đó được sản xuất ở đâu? Lời giải: Đang biên soạn. Bài 2: Vẽ lược đồ các con … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 42: Địa lý tỉnh thành phố( tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 42: Địa lý tỉnh thành phố( tiếp theo)

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 42: Địa lý tỉnh thành phố( tiếp theo) Bài 1: Nhận xét về tình hình gia tăng dân số của tỉnh (thành phố). Gia tăng dân số có ảnh hưởng gì tới đời sống kinh tế – xã hội? Lời giải: Đang biên soạn. Bài … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 42: Địa lý tỉnh thành phố( tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) Bài 1: Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (thành phố) Lời giải: Đang biên soạn. Bài 2: Theo em, thành phần tự … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Giải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

5.0 01 Giải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí Bài 1: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ Dựa vào bảng 40.1 (SGK trang 144), hãy cho … Read moreGiải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo) (trang 140 sgk Địa Lí 9): – Kể tên một số khoáng sản chính ở vùng biển nước ta mà em biết. Trả lời: Một số … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (trang 135 sgk Địa Lí 9): – Quan sát hình 38.1 (SGK trang 135), hãy nêu giới hạn từng bộ phận của vùng biển nước ta. Trả lời: … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo

Giải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

5.0 480 Giải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long Bài 1: Dựa vào bảng 37.1 (SGK trang 134 ). Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển … Read moreGiải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) (trang 129 sgk Địa Lí 9): – Căn cứ vào bảng 36.1 (SGK trang 129), hãy tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng hằng sông Cửu Long so với cả nước. … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (trang 125 sgk Địa Lí 9): – Dựa vào hình 35.1 (SGK trang 126), hãy xác định ranh giới và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng. Trả lời: – Đồng bằng sông Cửu Long nằm … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

DMCA.com Protection Status