Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

5.0 480 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ Bài 1: Dựa vào bảng 34.1 (SGK trang 124), vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp trọng … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

5.0 480 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) (trang 121 sgk Địa Lí 9): – Dựa vào bảng 33.1 (SGK trang 121), hãy nhận xét một số chỉ tiêu dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước. Trả lời: – Tỉ trọng một … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) (trang 117 sgk Địa Lí 9): – Căn cứ vào bảng 32.1 (SGK trang 117), nhận xét tỉ trọng công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước. … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ (trang 113 sgk Địa Lí 9): – Dựa vào hình 31.1 (SGK trang 114), hãy xác định ranh giới và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ. Trả lời: – Phía Bắc và đông bắc … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

Giải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Giải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

5.0 480 Giải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên Bài 1: Căn cứ vào bảng số liệu 30.1 (SGK trang 112) a) Cho biết những cây công nghiệp lâu … Read moreGiải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) (trang 106 sgk Địa Lí 9): – Dựa vào hình 29.1 (SGK trang 106), hãy nhận xét tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước. Vì sao cây cà phê được … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 28: Vùng Tây Nguyên

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 28: Vùng Tây Nguyên (trang 101 sgk Địa Lí 9): – Quan sát hình 28.1 (SGK trang 102), hãy xác định giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng ? Trả lời: – Tây Nguyên giáp Đông Nam bộ … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 28: Vùng Tây Nguyên

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

5.0 483 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ Bài 1: Dựa vào hình 24.3 (SGK trang 87) và hình 26.1 (SGK trang 96) hoặc Atlat địa lí Việt Nam , hãy xác định: – Các cảng biển – … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) (trang 95 sgk Địa Lí 9): – Vì sao chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản là thế mạnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? Trả lời: – Duyên hải Nam Trung … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (trang 90 sgk Địa Lí 9):- Dựa vào hình 25.1 (SGK trang 91), hãy xác định: – Vị trí, giới hạn của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. – Hai quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa; các đảo … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

DMCA.com Protection Status