Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

5.0 480 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống (trang 15 sgk Địa Lí 9): – Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 15), hãy: – Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân. … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư (trang 10 sgk Địa Lí 9): – Quan sát hình 3.1 (SGK trang 11), hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào? Thưa thớt ở những vùng nào? Vì … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số (trang 7 sgk Địa Lí 9): – Quan sát hình 2.1 (SGK trang 7), nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam (trang 4 sgk Địa Lí 9): – Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết. Trả lời: Dệt thổ cẩm, đan lát, làm gốm, rèn … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

0.0 00 Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ (trang 144 sgk Địa Lí 8): – Dựa trên hình 42.1 xác định vị trí và giới hạn của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ? Trả lời: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

DMCA.com Protection Status