Home / Địa lý / Giải bài tập Địa lý 12 / Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Câu 1:Vẽ biểu đồ dữa trên bảng 38.1 (SGK) và nhận xét

Hướng dẫn giải:

a) Vẽ biểu đồ theo bảng số liệu đã cho ở SGK

Hướng dẫn:

   – Vẽ biểu đồ cột ghép: 3 nhóm cột ứng với cả nước, Trung du, miển núi Bắc bộ, Tây Nguyên. Trong mỗi nhóm có 5 cột.

   – Hoặc vẽ biểu đồ cột chồng theo giá trị tuyệt đối đã cho; có 3 cột ứng vói 3 lãnh thổ, trong mỗi cột có các khúc ứng với các loại cây.

b) Nhận xét và giải thích về những sự giống nhau và khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm giữa hai vùng.

Hướng dẫn:

   – Có thể kẻ bảng so sánh cho trực quan.

Nhận xét về quy mô sản xuất, các loại sản phẩm chính và tỉ trọng của chúng trong cơ cấu. (Chú ý rằng diện tích cây cà phê mấy năm gần đây có phát triển ở Sơn La, nhưng tỉ trọng trong tổng diện tích cây công nghiệp của vùng là không đáng kể).

   – Giải thích về điều kiện sản xuất (chú ý về điều kiện đất trồng, khí hậu).

Câu 2: Phân tích bảng 38.2 (SGK)

Hướng dẫn giải:

a) Tính tỉ trọng của đàn trâu và đàn bò của Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên trong tổng đàn trâu bò của cả nước.

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

   – Cách tính: Lấy số liệu của mỗi vùng vể trâu, bò châ tương ứng cho số liệu của cả nước. Lập bảng tỉ trọng đàn trâu và bò của Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên trong tổng đàn trâu bò của cả nước (%).

b, Để trả lời câu hỏi này hãy cho biết:

   + Điều kiện đồng cỏ ở cả hai vùng.

   + Chứng minh bằng số liệu đã tính ở bảng.

   + Điều kiện khí hậu (Trung du và miền núi Bắc Bộ có khí hậu ẩm, có mùa đông lạnh; Tây Nguyên có khí hậu nóng, có mùa khô).

Check Also

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *