Home / Địa lý / Giải bài tập Địa lý 7 / Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Câu 1: Nhận biết dặc điểm khí hậu

Quan sát hình 51.2:

– Cho biết vì sao cùng vĩ độ nhưng vùng ven biển của bán đảo Xcan – đi – na – vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai – xơ – len?

– Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ của châu Âu vào mùa đông.

– Nêu tên các kiểu khí hậu ở châu Âu. So sánh diện tích của các vùng có các kiểu khí hậu đó.

Lời giải:

– Cùng vĩ độ nhưng vùng ven biển của bán đảo Xcan – đi – na – vi có khí hậu ấm áp hơn và mưa nhiều hơn ở Ai – xơ – len là do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương.

– Nhiệt độ tháng giêng ở châu Âu: ấm áp nhất là ven biển Đại Tây Dương nhiệt độ +100C; càng về phía đông càng lạnh dần, giáp U – ran nhiệt độ hạ xuống – 20oC.

– Bốn kiểu khí hậu chính ở châu Âu xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là theo diện tích là: Khí hậu ôn đới lục địa, khí hậu ôn đới hải dương, khí hậu địa trung hải và khí hậu hàn đới

Câu 2: Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Xem thêm:  Phân tích bài Thu ẩm của Nguyễn Khuyến

Phân tích các biểu đồ hình 53.1, theo trình tự:

– Nhiệt độ trung bình tháng I và tháng VII. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng I và tháng VII. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.

– Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa

– Xác định kiểu khí hậu của từng chạm. Cho biết lí do.

– Xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D , E , F) thành từng cặp sao cho phù hợp

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Lời giải:

– Trạm A:

+ Nhiệt độ:

• Nhiệt độ trung bình tháng I khoảng: -7oC.

• Nhiệt độ trung bình tháng VII khoảng : 18oC

• Biên độ nhiệt năm khoảng : 25oC

• Nhận xét chung về chế độ nhiệt: khá khắc nghiệt.

+ Lượng mưa:

• Các tháng mưa nhiều: 5, 6, 7,8 ;

• Các tháng mưa ít: các tháng còn lại.

• Nhận xét chung về chế độ mưa: mưa vào mùa hạ, nhưng lượng mưa không lớn

+ Thuộc kiểu khí hậu: ôn đới lục địa, do mưa vào mùa hạ, 3 tháng mùa đông có nhiệt độ dưới 0oC , biên độ nhiệt năm cao.

– Trạm B:

+ Nhiệt độ:

• Nhiệt độ trung bình tháng I khoảng: 6oC.

• Nhiệt độ trung bình tháng VII khoảng : 20oC

• Biên độ nhiệt năm khoảng : 14oC

• Nhận xét chung về chế độ nhiệt: tương đối gay gắt

+ Lượng mưa:

• Các tháng mưa nhiều: 9,10,11,12

• Các tháng mưa ít: các tháng còn lại.

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

• Nhận xét chung về chế độ mưa: mưa mùa thu -đông

+ Thuộc kiểu khí hậu: địa trung hải, do mưa vào mùa thu – đông.

– Trạm C:

+ Nhiệt độ:

• Nhiệt độ trung bình tháng I khoảng: 5oC.

• Nhiệt độ trung bình tháng VII khoảng : 158oC

• Biên độ nhiệt năm khoảng : 10oC

• Nhận xét chung về chế độ nhiệt: ôn hòa

+ Lượng mưa:

• Các tháng mưa nhiều: 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3

• Các tháng mưa ít: các tháng còn lại.

• Nhận xét chung về chế độ mưa: mưa quanh năm và lượng mưa tương đối lớn

+ Thuộc kiểu khí hậu: ôn đới hải dương, do mưa quanh năm và không có tháng nào nhiệt độ dưới 0oC

– Xếp các kiểu biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp: A – D, B – F, C – E

Check Also

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 55: Kinh tế châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 55: Kinh tế châu Âu (trang 164 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *