Home / Địa lý / Giải bài tập Địa lý 9 / Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Bài 1: Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (thành phố)

Lời giải:

Đang biên soạn.

Bài 2: Theo em, thành phần tự nhiên nào có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến sự phát triển kinh tê – xã hội của tỉnh (thành phố).

Lời giải:

Đang biên soạn.

Bài 3: Vẽ biểu đồ thế hiện cơ cấu sử dụng đất của tỉnh (thành phô). Nêu nhận xét về hiện trạng sử dụng đất

Lời giải:

Đang biên soạn.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Check Also

Giải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Giải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *