Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Bài 1: Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (thành phố)

Loading...

Lời giải:

Đang biên soạn.

Bài 2: Theo em, thành phần tự nhiên nào có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến sự phát triển kinh tê – xã hội của tỉnh (thành phố).

Lời giải:

Đang biên soạn.

Bài 3: Vẽ biểu đồ thế hiện cơ cấu sử dụng đất của tỉnh (thành phô). Nêu nhận xét về hiện trạng sử dụng đất

Lời giải:

Đang biên soạn.

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
DMCA.com Protection Status