Home / Địa lý / Giải bài tập Địa lý 9 / Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

Bài 1: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên.

Lời giải:

Đang biên soạn.

Bài 2: Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Phân tích sự biến động trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

Lời giải:

Đang biên soạn.

Xem thêm:  Phân tích tác phẩm Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác ngữ văn 11

Check Also

Giải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Giải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *