Home / Hóa học / Giải bài tập Hóa học lớp 8 / Giải Hóa lớp 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

Giải Hóa lớp 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

Giải Hóa lớp 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

Bài 1:

Có những khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , CO , SO2.

Hãy cho biết:

Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần?

Những khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

Lời giải:

Nhận xét : Trong số các khí thì khí hiđro là nhẹ nhất mH2= 2g vì vậy tất cả các khí đều nặng hơn khí hiđro. Ta có:

dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

dCL2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

b) dN2/kk = 28/29 ≈ 0,965 (nhẹ hơn không khí 0,965 lần).

dO2/kk = 32/29 ≈ 1,10 (nặng hơn không khí 1,10 lần).

Bài 2:

Hãy tìm khối lượng mol của những khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172.

Lời giải:

a) M = 1,375 x 32 = 44g;

M = 0,0625 x 32 = 2g.

b) M = 29 x 2,207 = 64g;

M = 29 x 1,172 = 34g.

Bài 3:

Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bằng cách:

a) Đặt đứng bình.

b) Đặt ngược bình.

Giải thích việc làm này?

Lời giải:

a) Những khí nặng hơn không khí thì đặt đứng bình : khí cacbon đioxit, khí clo.

b) Những khí nhẹ hơn không khí thì đặt ngược bình : khí hiđro, khí metan.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 8 bài 1: Mở đầu môn Hóa học

Check Also

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit - Bazơ - Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối Bài 1: Hãy chép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *