Home / Hóa học / Giải bài tập Hóa học lớp 8 / Giải Hóa lớp 8 bài 4: Nguyên tử

Giải Hóa lớp 8 bài 4: Nguyên tử

Giải Hóa lớp 8 bài 4: Nguyên tử

Bài 1:

Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp

(1)… là hai hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện: từ (2)… tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm (3)… mang điện tích dương và vỏ tạo bởi (4)…

Lời giải:

(1) Nguyên tử.

(2) Nguyên tố.

(3) Hạt nhân.

(4) Một hay nhiều electron mạng điện tích âm.

Bài 2:

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, đó là những hạt nào?

b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích những loại hạt mang điện?

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân?

Lời giải:

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại nhỏ hơn nữa là: proton, electron và nơtron.

b) Tên, kí hiệu, điện tích những loại hạt mang điện

Tên Proton Electron
Kí hiệu p e
Điện tích +1 -1

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt proton trong hạt nhân.

Bài 3:

Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử?

Lời giải:

Khối lượng nguyên tử gồm khối lượng hạt nhân và khối lượng các electron, nhưng khối lượng electron quá nhỏ so với khối lượng hạt nhân, nên có thể bỏ qua. Do đó có thể coi khối lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử.

Bài 4:

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 8 bài 24: Tính chất của oxi

Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào? Lấy vị dụ minh họa với nguyên tử oxi.

Lời giải:

Electron luôn chuyển động nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

Ví dụ: Nguyên tử oxi có 8 electron chia hai lớp, lớp trong có 2 và lớp ngoài có 6 electron.

Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau:

Giải Hóa lớp 8 bài 4: Nguyên tử

Hãy chỉ ra: Số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

Lời giải:

Nguyên tử Số p trong hạt nhân Số e trong nguyên tử Số e lớp ngoài cùng Số lớp electron
He 2 2 2 1
C 6 6 4 2
Al 13 13 3 3
Ca 20 20 2 4

Check Also

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit - Bazơ - Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối Bài 1: Hãy chép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *