Home / Vật lý / Giải bài tập Vật lý lớp 12 / Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

C1 trang 176 SGK: Nếu tưởng tượng kích thước nguyển tử to như một căn phòng kích thước (10 x 10 x 10)m thì hạt nhân có thể so sánh với vật nào?

Trả lời:

Nếu tưởng tượng kích thước nguyên tử to như một căn phòng kích thước 103m3 thì hạt nhân có thể so sánh với hạt bụi, hạt vừng (đường kính từ 0,1mm đến 1mm)

C2 trang 179 SGK: Tính 1 MeV/c2 ra đơn vị kilogam?

Trả lời:

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 1 (trang 180 SGK Vật Lý 12): Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai?

1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclon A.

2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số proton.

3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclon.

4. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số proton.

5. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5 MeV.

Lời giải:

1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclon A. Sai

2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số proton. Đúng

3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclon. Sai

4. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số proton. Đúng

Vì hạt nhân có cùng Z proton thì có điện tích dương bằng +Ze

5. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5 MeV. Đúng

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 2 (trang 180 SGK Vật Lý 12):

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 mới Unit 12: An overcrowded world

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Lời giải:

Hai hạt nhân này có cùng số khối nên có khối lượng gần bằng nhau nhưng khác số Z nên có số điện tích khác nhau.

Hạt nhân S có điện tích bằng +13e

Hạt nhân Ar có điện tích bằng +18e.

Bài 3 (trang 180 SGK Vật Lý 12)

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Lời giải:

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 4 (trang 180 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng.

Tính chất hóa học của một nguyên tử phụ thuộc:

A. Nguyên tử số

B. Số khối

C. khối lượng nguyên tử.

D. Số các đồng vị

Lời giải:

Chọn đáp án A

Vì nguyên tử số Z là số thứ tự của nguyên tố trong bảng phân loại tuần hoàn.

Bài 5 (trang 180 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng.

Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng:

A. Số proton

B. Số nơtron

C. số nuclon

D. Khối lượng nguyên tử

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Vì hạt nhân đồng vị là các hạt có cùng số proton và khác nhau số nơtron.

Bài 6 (trang 180 SGK Vật Lý 12)

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 7 (trang 180 SGK Vật Lý 12)

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Check Also

Giải Lý lớp 12 Bài 34: Sơ lược về laze

Giải Lý lớp 12 Bài 34: Sơ lược về laze

Giải Lý lớp 12 Bài 34: Sơ lược về laze C1 trang 171 SGK: Hãy …