Home / Vật lý / Giải bài tập Vật lý lớp 12 / Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

C1 trang 200 SGK: Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho trong bảng ở cuối sách (SGK)

Trả lời:

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Bài 1 (trang 203 SGK Vật Lý 12): Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

Lời giải:

Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra là :

– Nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ

– Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.

– Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu đô phải đủ lớn.

Bài 2 (trang 203 SGK Vật Lý 12): So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm :

a) nhiên liệu phản ứng

b) điều kiện thực hiện

c) năng lượng tỏa ra ứng với cùng một khối lượng nhiên liệu

d) ô nhiễm môi trường.

Lời giải:

So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch

Với phản ứng nhiệt hạch ta thấy :

a. Nhiên liệu cho phản ứng dồi dào, Deteri có sẵn trong thiên nhiên, tức dễ dàng điều chế.

b. Điều kiện thực hiện khó khăn hơn : nhiệt độ rất cao.c. Năng lượng tỏa ra với cùng một khối lượng nhiên liệu thì lớn hơn : năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1g heli gấp 10 lần năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1g Urani.

d. Ô nhiễm môi trường tái sản phẩm cuối cùng của phản ứng nhiệt hạch không có tính phóng xạ nên không gây ô nhiễm mỗi trường.

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 3 (trang 203 SGK Vật Lý 12)

Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chu trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Lời giải:

Các phản ứng tổng hợp

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Bài 4 (trang 203 SGK Vật Lý 12)

Xét phản ứng :

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J)

b) Tính khối lượng doteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương với năng lượng tỏa ra khi đốt 1 kg than.

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Năng lượng tỏa ra khi đốt 1 kg than là 30000kJ.

Lời giải:

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch 

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Check Also

Giải Lý lớp 12 Bài 34: Sơ lược về laze

Giải Lý lớp 12 Bài 34: Sơ lược về laze

Giải Lý lớp 12 Bài 34: Sơ lược về laze C1 trang 171 SGK: Hãy …