Giải Lý lớp 12 Bài 40: Các hạt sơ cấp

Giải Lý lớp 12 Bài 40: Các hạt sơ cấp

C1 trang 206 SGK: Phân tử, nguyên tử, … có phải là hạt sơ cấp không?

Trả lời:

Phân tử, nguyên tử không phải là hạt sơ cấp vì hạt sơ cấp có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống.

Bài 1 (trang 208 SGK Vật Lý 12)

Giải Lý lớp 12 Bài 40: Các hạt sơ cấp

Lời giải:

Giải Lý lớp 12 Bài 40: Các hạt sơ cấp

Loading...

Bài 2 (trang 208 SGK Vật Lý 12): Lepton là gì? Đặc tính chung của các lepton. Các lepton tham gia những quá trình tương tác nào?

Lời giải:

Lepton là các hạt nhẹ, có khối lượng từ 0 đến 200 me. Các lepton tham gia những tương tác yếu.

Bài 3 (trang 208 SGK Vật Lý 12): Phân loại các tương tác sau:

a) lực ma sátb) lực liên kết hóa học

c) trọng lực

d) lực Lo – ren

e) lực hạt nhân

f) lực liên kết trong phân rã β

Lời giải:

a) Lực ma sát: tương tác điện từ

b) Lực liên kết hóa học: tương tác điện từ

c) Trọng lực: tương tác hấp dẫn

d) Lực Loren: tương tác điện trở

e) Lực hạt nhân: tương tác mạnh

f) Lực liên kết trong phân rã β: tương tác yếu

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 41: Cấu tạo vũ trụ
DMCA.com Protection Status