Home / Vật lý / Giải bài tập Vật lý lớp 6 / Giải Lý lớp 6 Bài 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng

Giải Lý lớp 6 Bài 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng

Giải Lý lớp 6 Bài 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng

Bài C1 (trang 36 SGK Vật Lý 6):

Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ:

a. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng đoạn một.

b. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó bằng bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng của lm3 sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột.

Để giúp các em chọn lựa, người ta cho biết số liệu sau: sau khi đo chu vi và chiều cao của chiếc cột, người ta đã tính ra được thể tích của chiếc cột vào khoảng 0,9m3. Mặt khác người ta cũng đã cân và cho biêt 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg. Em hãy xác định khối lượng của chiếc cột.

Lời giải:

Chọn phương án B.

Theo giả thuyết thì 1dm3 = 7,8kg và 0,9m3 = 900dm3

Khối lượng chiếc cột: 7,8.900 = 7020 (kg) = 7,02 T.

Bài C2 (trang 37 SGK Vật Lý 6):

Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó có thế tích là 0,5m3.

Lời giải:

Dựa vào bảng ta có khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3.

Vậy 0,5m3 đá có khối lượng là: 2600.0,5 = 1300kg.

Bài C3 (trang 37 SGK Vật Lý 6):

Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào các ô của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng.

Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ

Lời giải:

Công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng là : m = DxV.

Trong đó:

– Khối lượng riêng: D (kg/m3)

– Khối lượng: m (kg)

– Thể tích: V (m3)

Bài C4 (trang 37 SGK Vật Lý 6): Giải Lý lớp 6 Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Lời giải:

Giải Lý lớp 6 Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài C5 (trang 38 SGK Vật Lý 6):

Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân.

Dụng cụ gồm có:

– Một quả cân 200g mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất làm nó, có một sợi chỉ buộc vào quả cân.

– Một bình chia độ có GHĐ 250m3, miệng rộng để có thể cho lọt quả cân vào trong bình. Bình chứa khoảng 100m3 nước.

– Một lực kế có GHĐ ít nhất 2,5N.

Lời giải:

Giải Lý lớp 6 Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài C6 (trang 38 SGK Vật Lý 6):

Hãy tính khối lượng của 1 chiếc dầm sắt có thể tích 40dm3

Lời giải:

Giải Lý lớp 6 Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài C7 (trang 38 SGK Vật Lý 6):

Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5l nước rồi đo khối lượng riêng của nước muối đó.

Lời giải:

Giải Lý lớp 6 Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Check Also

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài C1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *