Home / Vật lý / Giải bài tập Vật lý lớp 6 / Giải Lý lớp 6 Bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)

Bài C1 (trang 9 SGK Vật Lý 6):

Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu?

Lời giải:

Tuỳ vào chiều dài của vật mà em ước lượng để đo độ dài của vật cho dễ dàng và chính xác.

Bài C2 (trang 9 SGK Vật Lý 6):

Em đã chọn dụng cụ đo nào? Tại sao?

Lời giải:

Dựa vào kích thước ước chừng và hình dạng của từng vật mà chọn dụng cụ đo thích hợp.

Bài C3 (trang 9 SGK Vật Lý 6):

Em đặt thước đo như thế nào?

Lời giải:

– Đặt mép thước song song và vừa với vật cần đo.

– Đặt vạch số 0 của thước trùng với một đầu của vật cần đo.

Bài C4 (trang 9 SGK Vật Lý 6):

Em đặt mắt nhìn như thế nào đế đọc kết quả đo?

Lời giải:

Đặt mắt nhìn thẳng theo hướng vuông góc với cạnh thước.

Bài C5 (trang 9 SGK Vật Lý 6):

Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào?

Lời giải:

Khi đầu cuối vật không ngang bằng với vạch chia của thước đo thì đọc giá trị của gạch gần nhất.

Bài C6 (trang 9 SGK Vật Lý 6):

Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Khi đo độ dài cần:

Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

a. Ước lượng (1) ………..cần đo.

b. Chọn thước có (2)……….và có (3)….. thích hợp.

c. Đặt thước (4)…….độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5)… vạch (vẽ hình) số 0 của thước.

d. Đặt mắt nhìn theo hướng (6)………..với cạnh thước 0 đầu kia của vật.

e. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7)……… với đầu kia của vật.

Lời giải:

a. Ước lượng độ dài cần đo.

b. Chọn thước có GHĐ và có ĐCNN thích hợp.

c. Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch 0 của thước.

d. Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật

e. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

Bài C7 (trang 10 SGK Vật Lý 6):

Trong các hình trong SGK, hình nào vẽ cách đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì.

a. Không đặt bút dọc theo chiều bút chì.

b. Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, nhưng một đầu không ngang bằng với vạch số 0

c. Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang bằng với một đầu của bút chì.

Lời giải:

Chọn hình (c) vì vị trí đặt thước đúng cách để đo chiều dài của bút chì.

Bài C8 (trang 10 SGK Vật Lý 6):

Trong các hình trong SGK, hình nào vẽ vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả đo?

Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 22: Nhiệt kế - Thang đo nhiệt độ

a. Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang phải.

b. Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang trái.

c. Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.

Lời giải:

Chọn hình c) vì đặt thước đúng và vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả.

Bài C9 (trang 10 SGK Vật Lý 6):

Quan sát kĩ hình trong SGK và ghi kết quả đo tương ứng

a. l = (1) …….

b. l = (2) ………

c. l = (3)……..

Lời giải:

a. (1): 7cm

b. (2): gần bằng 7cm (độ chừng 6,8cm)

c. (3): dài hơn 7cm (độ chừng 7,4cm)

Check Also

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài C1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *