Home / Vật lý / Giải bài tập Vật lý lớp 6 / Giải Lý lớp 6 Bài 3: Đo thể tích chất lỏng

Giải Lý lớp 6 Bài 3: Đo thể tích chất lỏng

Giải Lý lớp 6 Bài 3: Đo thể tích chất lỏng

Bài C1 (trang 12 SGK Vật Lý 6):

Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

lm3 = (1)… dm3 = (2)… cm3

lm3 = (3)… lít = (4)… ml = (5)… cc.

Lời giải:

lm3 = 1000 dm3 = 1000000 cm3

lm3 = 1000 lít = 1000000 ml = 1000000cc

Bài C2 (trang 12 SGK Vật Lý 6):

Quan sát hình trong SGK và cho biết tên dụng cụ đo, GHĐ và ĐCNN của những dụng cụ đó.

Lời giải:

Ca đong to có GHĐ 1 lít và ĐCNN là 0,5lít

Ca đong nhỏ có GHĐ và ĐCNN là 0,51ít

Can nhựa có GHĐ là 51ít và ĐCNN là llít.

Bài C3 (trang 12 SGK Vật Lý 6):

Ở nhà, nếu không có ca đong thì em có thể dùng những dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng?

Lời giải:

Chai (hoặc lọ, bình…) đã biết sẵn thể tích: chai côcacôla 1 lít, chai nước khoáng 0,5lít, thùng gánh nước 201ít, bơm tiêm, ống xilanh.

Bài C4 (trang 12 SGK Vật Lý 6):

Trong phòng thí nghiệm người ta thường dùng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng. Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của từng bình chia độ trong SGK.

Lời giải:

Giải Lý lớp 6 Bài 3: Đo thể tích chất lỏng

Bài C5 (trang 13 SGK Vật Lý 6):

Điền vào chỗ trống của câu sau: Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm …

Lời giải:

Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm bình bơm tiêm, chai, lọ,…

Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Bài C6 (trang 13 SGK Vật Lý 6):

Ở hình trong SGK, hãy cho biết cách đặt bình chia độ cho phép đo thể tích chính xác?

Lời giải:

Cách b) đặt chính xác vì bình đặt thẳng đứng.

Bài C7 (trang 13 SGK Vật Lý 6):

Xem hình trong SGK, hãy cho biết cách đặt mắt nào cho phép đọc đúng thể tích cần đo?

Lời giải:

Cách b) đúng vì mắt ngang với vạch chia độ.

Bài C8 (trang 13 SGK Vật Lý 6):

Hãy đọc thể tích đo theo các vị trí mũi tên chỉ bộ chia độ ở hình trong SGK.

Lời giải:

a. 70cm3;

b. hơn 50cm3;

c. gần 40 cm3 (chừng 37cm3).

Bài C9 (trang 13 SGK Vật Lý 6):

Chọn từ thích hợp trong khung (SGK) để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Khi đo thể tích chất lỏng bình chia độ cần:

– Ước lượng (1) … cần đo.

– Chọn bình chia độ có (2) … và có (3) … thích hợp.

– Đặt bình chia độ (4) …

– Đặt mắt nhìn (5) … với độ cao mực chất lỏng trong bình,

– Đọc va ghi kết quả đo theo vạch chia (6) … với mực chất lỏng

Lời giải:

– Ước lượng thể tích cần đo

– Chọn bình chia độ có GHĐ và có ĐCNN thích hợp.

– Đặt bình chia độ thẳng đứng.

– Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình.

Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 17: Tổng kết chương I: Cơ học

– Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng.

Check Also

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài C1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *