Home / Vật lý / Giải bài tập Vật lý lớp 6 / Giải Lý lớp 6 Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Giải Lý lớp 6 Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Giải Lý lớp 6 Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Bài C1 (trang 15 SGK Vật Lý 6):

Quan sát hình trong SGK và mô tả cách đo thể chất của hòn đá bằng bình chia độ

Lời giải:

Đo thể tích nước ban đầu trước khi thả hòn đá vào trong bình chia độ (Vbd = 150cm3). Thả hòn đá vào bình chia độ, mực nước bình chia độ dâng lên (V8 = 200cm3). Vậy thể tích của hòn đá được xác định như sau:

Vhd = V8 – Vbd = 200 – 150 = 50 cm3

Bài C2 (trang 15 SGK Vật Lý 6):

Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ thì người ta dùng thêm bình tràn vả bình chứa để đo thể tích của nó như ở hình dưới. Hãy mô tả cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn.

Lời giải:

Khi hòn đá không bỏ lọt bình chia độ, thì ta đổ nước đầy bình tràn, thả hòn đá vào bình tràn, đồng thời hứng nước đổ ra ngoài vào bình chứa. Ta đo thể tích nước đổ ra bằng bình chia độ, đó là thể tích hòn đá.

Bài C3 (trang 16 SGK Vật Lý 6):

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo bằng cách:

a. (1) … vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích phần chất lỏng (2)… bằng thể tích của vật.

Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

b. Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3) … vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4)….bằng thể tích của vật

Lời giải:

a. (1) Thả vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2) dâng lên bằng thể tích của vật

b. Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3) thả chìm vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4) tràn ra bằng thể tích của vật

Bài C4 (trang 17 SGK Vật Lý 6):

Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật ở hình trong SGK thì cần chú ý điều gì?

Lời giải:

Những điều cần chú ý khi dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật:

– Lau khô bát to trước khi dùng.

– Khi nhấc ca ra, không làm đổ nước ra ngoài

– Đổ hết nước từ bát vào bình chia độ, không làm đổ nước.

Bài C5 (trang 17 SGK Vật Lý 6):

Hãy tự làm một bình chia độ: dán băng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc), dùng bơm kim tiêm bơm 5cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5cm3 vào băng giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghi 10cm3, 15cm3…cho đến khi nước đầy bình chia độ

Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 14: Mặt phẳng nghiêng

Lời giải:

Tùy theo cách chọn chai nhựa (hoặc cốc) của em mà làm bình chia độ

Bài C6 (trang 17 SGK Vật Lý 6):

Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra.

Lời giải:

Sau khi làm xong bình chia độ xong như câu 5, em dùng 1 hòn đá và 1 viên bi, để đo thể tích của 2 vật này em lần lượt cho từng vật vào bình chia độ đã làm xong và thể tích nước dâng lên là thể tích của từng vật

Check Also

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài C1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *