Home / Vật lý / Giải bài tập Vật lý lớp 6 / Giải Lý lớp 6 Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng

Giải Lý lớp 6 Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng

Giải Lý lớp 6 Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng

Bài C1 (trang 18 SGK Vật Lý 6):

Trên vỏ hộp sữa Ông Thọ có ghi: "khối lượng tịnh 397g". Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?

Lời giải:

Chỉ lượng sữa chứa trong hộp

Bài C2 (trang 18 SGK Vật Lý 6):

Trên vỏ túi bột giặt OMO có ghi 500g. Số đó chỉ gì?

Lời giải:

500g chỉ lượng bột giặt có trong túi.

Bài C3 (trang 18 SGK Vật Lý 6):

(1) … là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.

Lời giải:

(1) 500g là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.

Bài C4 (trang 18 SGK Vật Lý 6):

(2)… là khối lượng của sữa chứa trong hộp.

Lời giải:

(2) 397g là khối lượng của sữa chứa trong hộp.

Bài C5 (trang 18 SGK Vật Lý 6):

Mọi vật đều có (3) …

Lời giải:

Mọi vật đều có (3) khối lượng.

Bài C6 (trang 18 SGK Vật Lý 6):

Khối lượng của một vật chỉ (4) … chất chứa trong vật

Lời giải:

Khối lượng của một vật chỉ (4) lượng chất chứa trong vật

Bài C7 (trang 19 SGK Vật Lý 6):

Hãy đối chiếu ảnh của cái cân Rôbécvan trong hình (SGK) với cái cân thật để nhận ra các bộ phân sau đây: đòn cân (1), đĩa cân (2), kim cân (3) và hộp quả cân (4).

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 52

Lời giải:

– đòn cân (1)

– đĩa cân (2)

– kim cân (3)

– hộp quả cân (4)

– ốc điều chỉnh (5)

– con mã (6)

Bài C8 (trang 19 SGK Vật Lý 6):

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rôbécvan trong lớp

Lời giải:

GHĐ của cân Rôbécvan là tổng khối lượng các quả cân trong quả hộp cân. ĐCNN của cân Rôbécvan là khối lượng của quả cân nhỏ nhất trong hộp quả cân.

Bài C9 (trang 19 SGK Vật Lý 6):

Chọn từ thích hợp trong khung (SGK) để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc (1) … đặt (2) ….lên một đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một số (3) … có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm (4) … kim cân nằm (5) … bảng chia độ. Tổng khối lượng của các (6)… trên đĩa cân sẽ bằng khối lượng của (7)…

Lời giải:

Đầu tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc (1) điều chỉnh số 0 đặt (2) vật đem cân lên một đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một số (3) quả cân có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm (4) thăng bằng, kim cân nằm (5) đúng giữa bảng chia độ. Tổng khối lượng của các (6) quả cân trên đĩa cân sẽ bằng khối lượng của (7) vật đem cân.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Bảng nhân 4

Bài C10 (trang 19 SGK Vật Lý 6):

Hãy thực hiện phép cân một vật nào đó bằng cân Rôbécvan

Lời giải:

Đầu tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc điều chỉnh số 0 đặt 1 quả táo đem cân lên một đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa báng chia độ. Tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa cân sẽ bằng khối lượng của vật đem cân.

Bài C11 (trang 20 SGK Vật Lý 6):

Hãy chỉ ra các hình (GSK) xem đâu là cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế.

Lời giải:

Hình a): Cân y tế;

Hình b): Cân tạ;

Hình c): Cân đòn;

Hình d): Cân đồng hồ

Bài C12 (trang 20 SGK Vật Lý 6):

Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của cân mà em (hoặc gia đình em) thường dùng và dùng cân đó để xác định khối lượng của ống bơ gạo có ngọn. Nếu có thể, hãy so sánh kết quả đo của em với kết quả đo của các bạn khác trong tổ

Lời giải:

Học sinh tự trả lời (dựa trên GHĐ và ĐCNN ghi trên cân đang có).

GHĐ là khoảng cách lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đo được.

ĐCNN là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên cân

Xem thêm:  Bài văn miêu tả còn gà trống rất ý nghĩa

Bài C13 (trang 20 SGK Vật Lý 6):

Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông có ghi 5T (hình SGK). Số 5T có ý nghĩa gì?

Lời giải:

5T có ý nghĩa là 5 tấn. Biển báo này có nghĩa là những xe có khối lượng (xe + hàng hóa) từ 5 tấn trở xuống mới được phép qua cầu.

Check Also

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài C1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *