Home / Vật lý / Giải bài tập Vật lý lớp 6 / Giải Lý lớp 6 Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Giải Lý lớp 6 Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Giải Lý lớp 6 Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Bài C1 (trang 27 SGK Vật Lý 6):

Lò xo tác dụng lực vào quả nặng không? Lực đó có phương và chiều như thế nào? Tại sao quả nặng vẫn đứng yên.

Lời giải:

Lò xo tác dụng vào quả nặng 1 lực kéo. Lực này có phương thẳng đứng và chiều ngược lại với chiều hướng vào Trái Đất. Quả nặng đứng yên vì lực kéo của lò xo tác dụng vào đã cân bằng với trọng lượng của vật

Bài C2 (trang 27 SGK Vật Lý 6):

Điều gì chứng tỏ có 1 lực tác dụng lên viên phấn? Lực đó có phương và chiều như thế nào?

Lời giải:

Điều chứng tỏ có môt lực tác dụng lên viên phấn làm viên phấn bị rơi thẳng đứng xuống đất.

Lực đó có phương thẳng đứng và có chiều hướng từ trên xuống dưới.

Bài C3 (trang 28 SGK Vật Lý 6):

Tìm từ thích hợp: lực hút, Trái Đất, cân bằng, biến đổi để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

– Lò xo bị dãn dài ra đã tác dụng vào quả nặng 1 lực kéo lên phía trên. Thế mà quả nặng vẫn đứng yên. Vậy phải có 1 lực nữa tác dụng vào quả nặng hướng xuống dưới để (1)…với lực của lò xo. Lực này do (2)…tác dụng lên quả nặng

– Khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của nó đã bị (3)…Vậy phải có 1 (4)…viên phấn xuống phía dưới. Lực này do (5) ….tác dụng lên viên phấn

Lời giải:

(1) Cân bằng

(2) Trái Đất

(3) Biến đổi

(4) Lực hút

(5) Trái Đất

Bài C4 (trang 28 SGK Vật Lý 6):

Dùng từ thích hợp: dây dọi, thẳng đứng, từ trên xuống, cân bằng để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lượng của quả nặng đã (1)…. với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng chính là phương của (2)…tức là phương (3)……

b. Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 (SGK) ta có thể kết luận là chiều của trọng lượng hướng (4)…

Lời giải:

(1) Cân bằng

(2) Dây dọi

(3) Thẳng đứng

(4) Từ trên xuống

Bài C5 (trang 29 SGK Vật Lý 6):

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Trọng lực có phương (1)… và có chiều (2)…

Lời giải:

Trọng lực có phương (1) thẳng đứng và có chiều (2) từ trên xuống

Bài C6 (trang 29 SGK Vật Lý 6):

Treo 1 dây dọi phía trên mặt nước đứng yên của 1 chậu nước. Mặt nước là mặt nằm ngang

Hãy dùng 1 thước eke để tìm hiểu mối liên hệ giữa phương thẳng đứng và mặt nằm ngang

Lời giải:

Phương dây dọi cùng với phương mặt nước tạo thành 1 góc vuông

Check Also

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài C1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *