Home / Vật lý / Giải bài tập Vật lý lớp 6 / Giải Lý lớp 6 Bài 9: Lực đàn hồi

Giải Lý lớp 6 Bài 9: Lực đàn hồi

Giải Lý lớp 6 Bài 9: Lực đàn hồi

Bài C1 (trang 31 SGK Vật Lý 6):

Tìm từ thích hợp: bằng, tăng lên, dãn ra để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Khi trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bị (1) …. chiều dài của nó (2) … khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại (3) … chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu.

Lời giải:

Khi trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bị (1) dãn ra, chiều dài của nó (2) tăng lên khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trơ lại (3) bằng chiều dài tư nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu.

Bài C2 (trang 31 SGK Vật Lý 6):

Hãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1, 2, 3 quả nặng, rồi ghi kêt quả vào các ô thích hợp trong bảng.

Lời giải:

Dùng thước kẻ đo chiều dài của lò xo khi chưa treo vật vào là l0 xong lần lượt đo chiều dài của của lò xo khi treo quả nặng 1 rồi 2, 3 ghi vào bảng trên.

Bài C3 (trang 32 SGK Vật Lý 6):

Trong thí nghiệm vẽ ở hình SGK, khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với lực nào?

Lời giải:

– Lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào vật đã cân bằng với trọng lượng của vật treo.

– Cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng cường độ của trọng lực.

Bài C4 (trang 32 SGK Vật Lý 6):

Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

a. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng.

b. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm,

c. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Lời giải:

Chọn câu C: Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Bài C5 (trang 32 SGK Vật Lý 6):

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi (1)…

b. Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi (2) …

Lời giải:

a. Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi (1) tăng gấp đôi.

b. Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi (2) tăng gấp ba.

Bài C6 (trang 32 SGK Vật Lý 6):

Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài.

Lời giải:

Giống nhau vì chúng đều có tính đàn hồi

Check Also

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài C1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *