Home / Sinh học / Giải bài tập Sinh học lớp 6 / Giải Sinh lớp 6 Bài 21: Quang hợp (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 6 Bài 21: Quang hợp (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 6 Bài 21: Quang hợp (tiếp theo)

Bài 1:(trang 72 sgk Sinh học 6); Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột ? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu ?

Lời giải:

Lá sử dụng khí oxi, chất hữu cơ, nước và khí cacbônic.

Bài 2:(trang 72 sgk Sinh học 6): Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết chc quang hợp ?

Lời giải:

Sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp.

Nước + khí cacbônic → tinh bột + khí ôxi

Những yếu tố cần thiết cho quang hợp là:

– Nước là nguổn nguyên liệu cần thiết cho quang hợp.

– Khí cacbônic cũng là nguyên liệu cần thiết cho quang hợp.

– Ánh sáng cần cho quang hợp, nếu không có ánh sáng cây không tiến hành quang hợp được. Nhu cầu ánh sáng của các loại cây khác nhau.

Bài 3:(trang 72 sgk Sinh học 6): Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không ? Vì sao ? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây cảm nhận ? Vì sao em biết ?

Lời giải:

Thân non có màu xanh cũng quang hợp được khi có đủ ánh sáng. Màu xanh của thân chứng tỏ trong tế bào có lục lạp chứa diệp lục có chức năng quang hợp.

Những cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do thân hoặc cành đảm nhiệm. Vì ở những câv này. thân và cành cũng có lục lạp chứa diệp lục.

Xem thêm:  Cảm nhận của anh chị về hình tượng nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao

Thống kê tìm kiếm

Check Also

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …