Home / Sinh học / Giải bài tập Sinh học lớp 6 / Giải Sinh lớp 6 Bài 10: Cấu tạp miền hút của rễ

Giải Sinh lớp 6 Bài 10: Cấu tạp miền hút của rễ

Giải Sinh lớp 6 Bài 10: Cấu tạp miền hút của rễ

Bài 1:(trang 33 sgk Sinh học 6): Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.

Lời giải:

Vỏ gồm: biểu bì, thịt vỏ có các chức năng hút nước, muối khoáng rồi chuyển vào trụ giữa. Trụ giữa gồm: các bó mạch và ruột có chức năng chuvển các chất và chứa chất dư trữ. Miền hút: là miền quan trọng nhất của rễ, có cấu tạo phù hợp với việc hút nước và muối khoáng.

Bài 2:(trang 33 sgk Sinh học 6): Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?

Lời giải:

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

Bài 3:(trang 33 sgk Sinh học 6): Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Tại sao?

Lời giải:

Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút. Vì những cây mà rễ ngập trong nước thì nước và muối khoáng hòa tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì cúa rễ (không cần lông hút).

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 6 Bài 25: Biến dạng của lá

Check Also

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …