Home / Sinh học / Giải bài tập Sinh học lớp 6 / Giải Sinh lớp 6 Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Giải Sinh lớp 6 Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Giải Sinh lớp 6 Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Bài 1:(trang 45 sgk Sinh học 6): Thân cây gồm những bộ phận nào ?

Lời giải:

Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành , chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại : chồi lá và chồi hoa.

Bài 2:(trang 45 sgk Sinh học 6): Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

Lời giải:

– Chồi lá phát triển thành cành mang lá

– Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa

Bài 3:(trang 45 sgk Sinh học 6): Có mấy loại thân? kể tên một số loại cây có thân đó?

Lời giải:

Các loại thân: tùy theo vị trí của thân trên mặt đất mà chia thân làm 3 loại:

– Thân đứng có ba dạng:

+ Thân gỗ: cứng, cao, có cành

+ Thân cột: cứng, cao, không cành.

+ Thân cỏ: mềm, yếu, thấp.

– Thân leo: leo bằng nhiều cách như bằng thân quấn, tua cuốn,…

– Thân bò: mếm yếu, bò lan sát đất.

Ví dụ:

+ Thân đứng có 3 dạng:

* Thân gỗ: cứng, cao, có cành (bưởi, ổi, cao su, bạch đàn, lim…)

* Thân cột: cứng, cao, không cành (dừa, cau… )

* Thân cỏ: mềm, yếu, tháp (đậu, rau cải, lúa, ngô, cỏ …)

+ Thân leo: leo bằng nhiều cách như bằng thân quấn (mồng tơi, bìm bìm, đậu ván, dây bàm bàm…), bằng tua cuốn (bầu, bí, mướp, đậu Hà Lan, cây chanh leo…).

+ Thân bò: mềm yếu, bò lan sát đất (rau má, dưa hấu, dâu tây, chua me đất, rau muống…)

Check Also

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …