Home / Sinh học / Giải bài tập Sinh học lớp 6 / Giải Sinh lớp 6 Bài 16: Thân to ra do đâu?

Giải Sinh lớp 6 Bài 16: Thân to ra do đâu?

Giải Sinh lớp 6 Bài 16: Thân to ra do đâu?

Bài 1:(trang 52 sgk Sinh học 6): Cây gỗ to ra do đâu?

Lời giải:

Cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh (tầng phát sinh – tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ).

Tầng sinh vỏ hằng năm sinh ra một lớp vỏ ở phía ngoài và một lớp vỏ ở phía trong.

Tầng sinh trụ (nằm giữa mạch rây và mạch gỗ) hằng năm sinh ra ở phía ngoài một lớp mạch rây. ở phía trong một lớp mạch gỗ.

Bài 2:(trang 52 sgk Sinh học 6): Có thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Lời giải:

Người ta có thể xác định tuổi cây gỗ bằng cách đếm số vòng gỗ của cây (qua mặt cắt ngang thân cây). Mỗi năm cây sinh ra một vòng vì vậy, đếm được bao nhiêu vòng gỗ thì cây bấy nhiêu tuổi.

Bài 3:(trang 52 sgk Sinh học 6): Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng.

Lời giải:

Dác: Là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoải, gồm những tế bào mạch gỗ sống, có chức năng vận chuyển nước và muỗi khoáng.

Ròng: Là lớp màu thẫm. rắn chắc hơn dác. nằm ở phía trong, gồm những tế bào chết, vách dày có chức năng nâng đỡ.

Bài 4:(trang 52 sgk Sinh học 6): Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm cột nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 6 Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Lời giải:

Lớp gỗ nâu thẫm, rắn chắc hơn dác, nằm phía trong, gồm những tế bào chết, vách dày có chức năng nâng đỡ cây.

Check Also

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …