Home / Sinh học / Giải bài tập Sinh học lớp 6 / Giải Sinh lớp 6 Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Giải Sinh lớp 6 Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Giải Sinh lớp 6 Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Bài 1:(trang 56 sgk Sinh học 6): Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Lời giải:

Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.

Bài 2:(trang 56 sgk Sinh học 6): Mạch rây có chức năng gì?

Lời giải:

Mạch rây chuyển các chất hữu cơ qua lớp gỗ dác.

Bài 3:(trang 56 sgk Sinh học 6): Nêu thành phần và chức năng của mạch gỗ và mạch rây.

Lời giải:

Mạch gỗ những tế bào có vách hóa gỗ dày không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

Mạch rây gồm những tế bào sống vách mỏng có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây.

 

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 6 Bài 37: Tảo

Check Also

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …