Home / Sinh học / Giải bài tập Sinh học lớp 6 / Giải Sinh lớp 6 Bài 18: Biến dạng của thân

Giải Sinh lớp 6 Bài 18: Biến dạng của thân

Giải Sinh lớp 6 Bài 18: Biến dạng của thân

Bài 1:(trang 59 sgk Sinh học 6): Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa các củ : dong ta, khoai tây, su hào.

Lời giải:

Giống nhau: Đều là những loại thân biến dạng và đều chứa chất dự trữ cho cây.

* Khác nhau:

– Củ dong ta là dạng thân rễ nằm ớ dưới đất.

– Củ khoai tây là dạng thân củ nằm ở dưới đất.

– Củ su hào là dạng thân củ ở trên mặt đất.

Bài 2:(trang 59 sgk Sinh học 6): Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng đối với cây.

Lời giải:

STT Tên cây Thân biến dạng Chức năng của chúng đối với cây
1 Su hào Thân củ trên mặt đất Chứa chất dự trữ cho cây
2 Cây hành Thân hành Chứa chất dự trữ cho cây
3 Củ gừng Thân rễ nằm trong đất Chứa chất dự trữ cho cây
4 Khoai tây Thân củ nằm trong đất Chứa chất dự trữ cho cây
5 Xương rồng Thân trong nước Dự trữ nước và quang hợp

Bài 3:(trang 59 sgk Sinh học 6): Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn?

Lời giải

Thân cây biến dạng thành thân mọng nước (dự trữ nước cho cây) chống chịu được điều kiện khô hạn ; lá xương rồng biến thành gai hạn chế được sự thoát hơi nước của cây, giúp cây có đủ nước sống được trong môi trường khô hạn, khắc nghiệt.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 6 Bài 25: Biến dạng của lá

Bài 4:(trang 60 sgk Sinh học 6): Các loại thân biến dạng, vai trò của chúng đối với cây và công dụng đối với con người

Lời giải:

STT Tên cây Loại thân biến dạng Vai trò đối với cây Công dụng đối với người
1 Cây nghệ Thân rễ Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm gia vị và thuốc chữa bệnh
2 Cây tỏi Thân hành Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm gia vị và thuốc chữa bệnh
3 Su hào Thân củ trên mặt đất Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm thức ăn
4 Cà rốt Thân củ dưới mặt đất Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm thức ăn

 

Check Also

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …