Home / Sinh học / Giải bài tập Sinh học lớp 6 / Giải sinh lớp 6 Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật

Giải sinh lớp 6 Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật

Giải sinh lớp 6 Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật

Bài 1:(trang 12 sgk Sinh học 6): Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

Lời giải:

Thực vật sống ở trên núi, ở đồng bằng, trong khí quyển, miền trung du, rừng ngập mặn, ở bình nguyên.

Bài 2:(trang 12 sgk Sinh học 6): Đặc điểm chung của thực vật là gì?

Lời giải:

Tự tổng hợp được chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ có diệp lục và ánh sáng.

Có đời sống cố định.

Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

Bài 3:(trang 12 sgk Sinh học 6): Thực vật ở nước ta rất phong phú nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

Lời giải:

Thực vật ở nước ta rất phong phú nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng bởi vì

Dân số tăng nhu cầu về đồ gỗ tăng, nhu cầu mọi mặt về sử dụng các sản phẩm từ thực vật cũng tăng

Tình trạng phá rừng bừa bãi, làm giảm diện tích rừng, nhiều thực vật quý hiếm bị khai thác đến cạn kiệt.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 6 Bài 10: Cấu tạp miền hút của rễ

Check Also

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *