Home / Sinh học / Giải bài tập Sinh học lớp 6 / Giải Sinh lớp 6 Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Bài 1:(trang 25 sgk Sinh học 6): Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Lời giải:

Dựa vào số đo và hình dạng của các tế bào thực vật, ta thấy: các loại tế bào khác nhau (tế bào rễ, tế bào thân, tế bào lá …) thì có hình dạng và kích thước khác nhau.

Bài 2:(trang 25 sgk Sinh học 6): Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Lời giải:

Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm:

– Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

– Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.

– Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),…

Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào:

– Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

– Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào.

Bài 3:(trang 25 sgk Sinh học 6): Mô là gì ? Kể tên một số loại mô thực vật?

Lời giải:

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Có các loại mô : Mô nâng đỡ.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 6 Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Mô phân sinh ngọn.

Mô mềm.

Check Also

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài …