Giải Sinh lớp 7 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Giải Sinh lớp 7 Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Bài 1: Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà e biết ?

Lời giải:

Một số loài giun đốt thường gặp ở địa phương là giun ống, giun it tơ ở ao hồ, đỉa, giun đỏ, bông thùa, giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng) …

Bài 2: Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào đặc điểm cơ bản nào ?

Lời giải:

Cơ thể phân đốt, có thể xoang chính thức.

Loading...

Bài 3: Vai trò thực tiễn của Giun đốt gặp ở địa phương em ?

Lời giải:

Vai trò thực tiễn của giun đốt là :

– Giun đốt cày xới đất làm đất tơi xốp, có vai trò quan trọng đối với cây trồng và cây cối trong tự nhiên. Chúng còn là thức ăn tốt cho các loại gia cẩm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

– Một số loài giun đốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng …) là thức ăn cho một số động vật nước như cá.

– Giun đỏ là thức ăn của cá cảnh.

– Tuy nhiên, có một số loài như đỉa, vắt là vật kí sinh gây hại cho động vật.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
DMCA.com Protection Status