Giải Sinh lớp 8 Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Giải Sinh lớp 8 Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô
Đánh giá bài viết

Giải Sinh lớp 8 Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Bài 1 (trang 19 sgk Sinh học 8) : Ghi chú vào hình:

Loading...

Lời giải:

Đáp án : 1. sợi nhánh ; 2. thân nơron ; 3. sợi trục ; 4. các tế bào thần kinh đệm.

Bài 2 (trang 19 sgk Sinh học 8) : Các thành phần của tế bào và chức năng của chúng ?

Lời giải:

Các bộ phận Các bào quan Chức năng
Màng sinh chất   Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất
Chất tế bào

– Lưới nội chất

 

– Ribôxôm

 

– Ti thể

 

– Bộ máy Gôngi

 

– Trung thể

 

Thực hiện các hoạt động sống của tế bào

 

– Vận chuyển các chất trong tế bào

 

– Nơi tổng hợp prôtêin

 

– Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng

 

– Thu nhận, tích trữ, phân phối sản phẩm

 

– Tham gia quá trình phân chia tế bào

 

Nhân

– Nhiễm sắc thể

 

– Nhân con

 

Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

 

– Là cấu trúc quy định sự hình thành prôtêin , có vai trò quan trọng trong di truyền

 

– Chứa rARN (một loại axitribônuclêic) cấu tạo nên ribôxôm

Loading...
DMCA.com Protection Status