Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 10 / Giải Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số

Bài 1 (trang 38 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số

Bài 2 (trang 38 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số

Bài 3 (trang 39 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số

Bài 4 (trang 39 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác

Check Also

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì …