Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 10 / Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Bài 1 (trang 80 SGK Hình học 10): Lập phương trình tham số của đường thằng d trong mỗi trường hợp sau:

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Bài 2 (trang 80 SGK Hình học 10): Lập phương trình tổng quát của đường thẳng Δ trong mỗi trường hợp sau:

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Bài 3 (trang 80 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC biết A(1; 4), B(3; -1) và C(6; 2).

a, Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng AB, AC và CA.

b, Lập phương trình tổng quát của đường cao AH và trung tuyến AM.

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Bài 4 (trang 80 SGK Hình học 10): Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm M(4; 0) và điểm N(0; -1).

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Bài 5 (trang 80 SGK Hình học 10): Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d1 và d2 sau đây:

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Bài 6 (trang 80 SGK Hình học 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Bài 7 (trang 81 SGK Hình học 10): Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình:

d1: 4x – 2y + 6 = 0 và d2: x – 3y + 1 = 0

Lời giải

 

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Bài 8 (trang 81 SGK Hình học 10): Tìm khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau:

a, A(3; 5) và Δ : 4x + 3y +1 = 0

b, B(1; -2) và d: 3x – 4y -26 = 0

c, C(1; 2) và m: 3x + 4y -11 = 0

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Bài 9 (trang 81 SGK Hình học 10): Tìm bán kính của đường tròn tâm C(-2; -2) tiếp xúc với đường thẳng Δ : 5x + 12y -10 = 0.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Ôn tập chương 5

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Phương trình đường thẳng

Check Also

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì …