Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 10 / Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các phép toán tập hợp

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các phép toán tập hợp

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các phép toán tập hợp

Bài 1 (trang 15 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các phép toán tập hợp

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các phép toán tập hợp

Bài 2 (trang 15 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các phép toán tập hợp Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các phép toán tập hợp

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các phép toán tập hợp

Bài 3 (trang 15 SGK Đại số 10):

Trong số 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi

a. Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt?

b. Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt?

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các phép toán tập hợp

Bài 4 (trang 15 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các phép toán tập hợp

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các phép toán tập hợp

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về Học đi đôi với hành

Check Also

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì …