Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 10 / Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Bài 1 (trang 49 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Bài 2 (trang 49 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Câu e và f thực hiện như trên.

Bài 3 (trang 49 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Bài 4 (trang 50 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

Check Also

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì …