Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 10 / Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Bài 1 (trang 18 SGK Đại số 10):

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số:

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Bài 2 (trang 18 SGK Đại số 10):

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số:

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Bài 3 (trang 18 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Các tập hợp số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Ôn tập chương 3

Check Also

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì …