Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 10 / Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài 1 (trang 128 SGK Đại Số 10): số đã được lập ở bài tập 1 và của bảng phân bố tần số ghép lớp cho ở bài tập 2 của Bài 1.

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài 2 (trang 128 SGK Đại Số 10): Hai lớp 10C, 10D của một trường Trung học phổ thông đồng thời làm bài thi môn Ngữ văn theo cùng một đề thi. Kết quả thi được trình bày ở hai bảng phân bố tần số sau đây:

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

a) Tính các số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng phân bố đã cho.

b) Xét xem kết quả làm bài thi của môn Ngữ văn ở lớp nào là đều hơn.

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài 3 (trang 128 SGK Đại Số 10): Cho hai bảng phân bố tần số ghép lớp

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

a) Tính các số trung bình cộng của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

b) Tính phương sai của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

c) Xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn?

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn Giải Toán lớp 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Check Also

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì …