Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 11 / Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Bài 1 (trang 91 SGK Hình học 11): Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên AA', BB', CC', DD' lần lượt taih I, K, L, M. Xét các vectơ có các điểm đầu là các điểm I, K, L, M và có các điểm cuối là các đỉnh của hình lăng trụ. Hãy chỉ ra các vectơ:

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Bài 2 (trang 91 SGK Hình học 11): Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng:

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Bài 3 (trang 91 SGK Hình học 11): Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng (ABCD).

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Bài 4 (trang 92 SGK Hình học 11): Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là các trung điểm của AB và CD.

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Bài 5 (trang 92 SGK Hình học 11): Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F sao cho :

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Bài 6 (trang 92 SGK Hình học 11): Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC.

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Bài 7 (trang 92 SGK Hình học 11): Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD. Gọi I là trung điểm của đoạn MN và P là một điểm bất kỳ trong không gian. Chứng minh rằng :

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Bài 8 (trang 92 SGK Hình học 11):

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Bài 9 (trang 92 SGK Hình học 11):

Xem thêm:  Giải Toán lớp 11 Bài 5 : Khoảng cách

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Bài 10 (trang 92 SGK Hình học 11):

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

Giải Toán lớp 11 Bài 1 : Vectơ trong không gian

 

Check Also

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm Bài 1 (trang 162 …