Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 11 / Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Bài 1 (trang 176 SGK Đại số 11): Tìm các đạo hàm sau:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Bài 2 (trang 176 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5 Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5 Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Bài 3 (trang 176 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Bài 4 (trang 176 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Bài 5 (trang 176 SGK Đại số 11): Giải phương trình f'(x) = 0, biết rằng:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Bài 6 (trang 176 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Bài 7 (trang 176 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến của:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Bài 8 (trang 177 SGK Đại số 11): Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S = t3 – 3t2 – 9t, trong đó t được tính bằng giây (s) và S được tính bằng mét (m).

a.Tính vận tốc của chuyển động khi t = 2s.

b.Tính gia tốc của chuyển động khi t = 3s.

c.Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu.

d.Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc triệt tiêu.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Bài 9 (trang 177 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5Bài 10 (trang 177 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Bài 11 (trang 177 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Bài 12 (trang 177 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Bài 13 (trang 177 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

 

Xem thêm:  Giải Toán lớp 11 Bài 4: Vi phân

Check Also

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm Bài 1 (trang 162 …