Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 12 / Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Bài 1 (trang 55 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Bài 2 (trang 55 SGK Giải tích 12):

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Bài 3 (trang 56 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Bài 4 (trang 56 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Bài 5 (trang 56 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Lũy thừa

Xem thêm:  Giải Toán lớp 12 Bài 1: Số phức

Check Also

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện …