Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 12 / Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Bài 1 (trang 112 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau:

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Bài 2 (trang 112 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau:

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Bài 3 (trang 113 SGK Giải tích 12): Sử dụng phương pháp đổi biến, hãy tính:

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Bài 4 (trang 113 SGK Giải tích 12): Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, hãy tính:

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Bài 5 (trang 113 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau:

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Bài 6 (trang 113 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Xem thêm:  Giải Toán lớp 12 Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Check Also

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện …