Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 12 / Giải Toán lớp 12 Bài 3: Lôgarit

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Lôgarit

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Lôgarit

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Lôgarit

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Lôgarit

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Lôgarit

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Lôgarit

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Lôgarit

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Lôgarit

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Lôgarit

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Lôgarit

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Lôgarit

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Lôgarit

Xem thêm:  Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Check Also

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện …