Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 12 / Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 1 (trang 89 SGK Hình học 12): Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 2 (trang 89 SGK Hình học 12): Viết phương trình tham số của đường thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 3 (trang 90 SGK Hình học 12): Xét vị trí tương đối các cặp đường thẳng d và d' cho bởi các phương trình sau:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 4 (trang 90 SGK Hình học 12): Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 5 (trang 90 SGK Hình học 12): Xét vị trí tương đối của đường thẳng d với mặt phẳng (α) trong các trường hợp sau:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 6 (trang 90 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 7 (trang 91 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 8 (trang 91 SGK Hình học 12): Cho điểm M(1; 4; 2) và mặt phẳng (α): x + y + z – 1 = 0

a)Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (α).

b)Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M qua mặt phẳng (α).

c)Tính khoảng cách từ M đến mp(α).

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 9 (trang 91 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 10 (trang 91 SGK Hình học 12): Giải bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 1. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng (A'BD) và (B'D'C).

Xem thêm:  Giải Toán lớp 12 Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Check Also

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện …