Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 12 / Giải Toán lớp 12 Bài 4: Đường tiệm cận

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Đường tiệm cận

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Đường tiệm cận

Bài 1 (trang 30 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Đường tiệm cận

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Đường tiệm cận

Bài 2 (trang 30 SGK Giải tích 12):

Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Đường tiệm cận

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Đường tiệm cận Giải Toán lớp 12 Bài 4: Đường tiệm cận

Xem thêm:  Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Check Also

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện …