Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 12 / Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài 1 (trang 77 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài 2 (trang 77 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài 3 (trang 77 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài 4 (trang 78 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài 5 (trang 78 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Giải Toán lớp 12 Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Xem thêm:  Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 2 Hình học 12

Check Also

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện …