Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 12 / Giải Toán lớp 12 Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Giải Toán lớp 12 Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Giải Toán lớp 12 Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 1 (trang 140 SGK Giải tích 12): Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -7;-8;-12;-20;-121

Lời giải:

Căn bậc hai của -7 là ±i √7

-8 là ±i 2√2

-12 là ±i2 √3

-20 là ±i 2 √5

-121 là ±11i

Bài 2 (trang 140 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) -3z2+2z-1=0

b) 7z2+3z+2=0

c) 5z2-7z+11=0

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 3 (trang 140 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) z4+z2-6=0

b) z4+7z2+10=0

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 4 (trang 140 SGK Giải tích 12): Cho a,b, c ∈R,a≠0,z1 , z2 là hai nghiệm phân biệt ( thực hoặc phức) của phương trình ax2+bx+c=0. Hãy tính z1+z2 và z1.z2 theo hệ số a, b, c.

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 5 (trang 140 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Xem thêm:  Giải Toán lớp 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Check Also

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện …