Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 12 / Giải Toán lớp 12 Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Giải Toán lớp 12 Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Giải Toán lớp 12 Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài 1 (trang 89 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài 2 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Xem thêm:  Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

Check Also

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện …