Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Số 100 000 – Luyện tập

Giải Toán lớp 3 bài Số 100 000 – Luyện tập

Giải Toán lớp 3 bài Số 100 000 – Luyện tập

Bài 1 (trang 146 SGK Toán 3): Số ?

a) 10 000; 20 000; …;….;50 000;…;…;80000;…;10 000

b) 10 000; 11000; 12000;…;…;….;16000;…;…..;….

c) 18000; 18100; 18200; …;….;….; 18700;…;…;…

d) 18235; 18236;…;…;…;…

Lời giải:

a) 10 000; 20 000; 30 000; 40 000; 50 000; 60 000; 70 000 ;80000; 90 000;10 000

b) 10 000; 11000; 12000; 13000; 14000; 15000 ;16000; 17000; 18 000; 19000

c) 18000; 18100; 18200; 18300; 18400; 18500; 18600; 18700; 18800; 18900; 19000

d) 18235; 18236; 18237; 18238; 18239; 18240

Bài 2 (trang 146 SGK Toán 3): Điền số thích hợp

Giải Toán lớp 3 bài Số 100 000 - Luyện tập

 

Lời giải:

Đáp số: Viết từ trái sang phải: 50 000; 60 000; 70 000; 80 000; 90 000.

Bài 3 (trang 146 SGK Toán 3): Số ?

Giải Toán lớp 3 bài Số 100 000 - Luyện tập

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Số 100 000 - Luyện tập

Bài 4 (trang 146 SGK Toán 3): Một sân vận động có 7000 chỗ ngồi, đã có 5000 người đến xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó có bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi?

Lời giải:

Số chỗ chưa có người ngồi là:

7000 – 5000 = 2000 (chỗ)

Đáp số: 2000 chỗ

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 99

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *